"

Tillgänglighetspris 2016

den 21 februari 2017 kl 10:47

Åsele kommun Tillgänglighetsråd har fått till uppgift att varje år dela ut ett tillgänglighetspris. Första året som priset utdelades var för 2014.

Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska tilldelas priset för 2016. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller organisation som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i Åsele Kommun under 2016. Tänk på att tillgänglighet kan vara bemötande, kunna ta sig in i en lokal, doftfritt, elsanerat, hörslingor mm.

Förslag kan lämnas av personer, föreningar eller organisationer och ska skickas till
Åsele kommun, Tillgänglighetsrådet, 919 85 Åsele.

Vi vill ha in Era förslag senast 31 mars 2017.