"

Åseles befolkning ökade 2016

den 22 februari 2017 kl 14:30

SCB har i dagarna publicerat befolkningsstatistik för 2016. Många av kommunerna i länet ökar sin befolkning. Procentuellt sett ökar Åseles befolkning näst mest efter Umeå, med 1,5 % vilket innebär 43 personer.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade Åsele 2 832 invånare och med en ökning på 43 personer har vi nu i inledningen av 2017 en befolkning på 2 875 personer. 

Under 2016 föddes 21 personer medan 52 dog, vilket ger en minskning på 31 personer. Samtidigt flyttade 145 personer från kommunen medan hela 219 personer flyttade in vilket ger ett positivt flyttningsnetto på 74 personer. Av de 219 inflyttade kom 81 från andra länder än Sverige och 4 av de utflyttade har flyttat utanför landet. 

Sedan 1980 har Åsele bara ökat i befolkning vid fyra tillfällen:

1991: +29 personer
1993: +78 personer 
1995: +3 personer
2016: +43 personer

För den intresserade finns all befokningsstatistik att undersöka hos Statistiska Centralbyråns statistikdatabas.

I VästerbottensKuriren kan du läsa om vilka kommuner i länet som ökade respektive minskade i befolkning under 2106.