"

Biblioteket stängt

den 17 mars 2017 kl 06:50

Måndag   27 mars tom Torsdag 30 mars p.g.a. datasystembyte

ÖPPET fredag 31 mars 9.00-14.00

STÄNGT hela veckan i Fredrika