"

Vill du göra en insats för ett barn?

den 4 april 2017 kl 08:37

Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Socialstyrelsen har samlat information om de olika uppdragen på webbplatsen ”min insats”. Där kan du läsa om hur du kan hjälpa ett barn och även anmäla ditt intresse direkt till den kommun du är intresserad att ha uppdrag mot.