"

Konsumentvägledaren informerar

den 19 juni 2017 kl 13:48

Konsumentverket behöver allmänhetens hjälp med att förhindra olyckor vid obemannade hoppborgar.
Ser du några sådana, så fota gärna och skicka in till Konsumentverket.

Ingrid Elebrink                            
Konsumentvägledare