"

Informationsträff socionomutbildning

den 9 mars 2017 kl 15:30

Är du intresserad av att studera på högskola eller universitet? Under nio torsdagar med start 2 februari bjuder vi in till informationsträffar om campus- och distansstudier mot Mittuniversitetet och Umeå Universitet om studier för relevanta yrken i vår region.

Träffarna sker torsdagseftermiddagar kl 15.30 via videokonferens på Åsele Lärcentrum:

9 mars
Socionomutbildningen: Charlotte Andoh-Appiah MIUN.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.