"

South Lapland Airport

den 16 februari 2012 kl 11:30

Södra Lappland bildar flygplatsbolaget South Lapland Eco Invest AB.

Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsunds kommuner går gemensamt in i bolaget med syfte att utveckla och bygga ut flygplatsen i Vilhelmina så att större plan från både Sverige och Europa kan landa.

Bakgrunden till bildandet av bolaget är att dagens korta landningsbana begränsar möjligheten att landa med större flygplan trots att behovet finns redan nu under högsäsong. För att öka turismen, framförallt den internationella, behövs en förbättrad tillgänglighet.

Mer information finns i den här presentationen.

Vill du som företagare stå bakom utvecklingen av flygplatsen finns här en avsiktsförklaring som visar att du stödjer bolaget.