"

Familjehem till ensamkommande barn

den 1 oktober 2015 kl 07:17

Det kommer fler ensamkommande barn och ungdomar till Åsele än beräknat och kommunen har i nuläget svårt att tillgodose behovet av bra boenden. Kan du tänka dig att erbjuda dessa barn/ungdomar en fast punkt i tillvaron och hjälpa dem att landa i Sverige? Barnen behöver få komma till familjer som har ett intresse och en förståelse för andra kulturer, som talar svenska och kan vara ett stöd för barnet i integreringen i det svenska samhället.

Precis som för alla familjehem gäller att man ska vara trygg och ha en stabil livssituation.  Familjehemmet behöver vara lyhört för hur barnet mår och kunna stötta efter behov. 

Det kan handla om såväl längre som kortare uppdrag. Vi utreder, utbildar och handleder familjehemmet. Kontakta Individ- och familjeomsorgen för frågor eller för att anmäla ditt intresse.


Eva-Lena Johansson IFO-chef.
Tel: 140 14, mail: eva-lena.johansson(a)asele.se

Eva Söderqvist Flyktingsekreterare.
Tel: 140 17, mail: eva.soderqvist(a)asele.se

Birgitta Forsberg Flyktingsekreterare.
Tel 140 52, mail: birgitta.forsberg-reinegren(a)asele.se