Händelsearkiv

Konsumentvägledaren informerar

2017-06-28 den 28 juni 2017 kl 07:43

Se upp med kreditkortsfakturan

Om du inte ändrat beloppet på din kreditkortsfaktura kan du hamna i en ofrivillig avbetalning, med räntekostnader som följd. Flera stora banker har inte totalskulden, utan lägsta avbetalningsbelopp förifyllt när du ska betala din kreditkortsfaktura.

Läs mer »


Åsele kommun söker Teknisk Ingenjör

2017-06-27 den 27 juni 2017 kl 14:11

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Läs mer »


ÅVC:n Åsele

2017-06-21 den 21 juni 2017 kl 14:22

Återvinningscentralen i Åsele är stängd på midsommaraftonen.

Tekniska avdelningen

Läs mer »


Information om avstängning av bro

2017-06-21 den 21 juni 2017 kl 07:19

Trafikverket informerar om följande underhållsarbete i Åsele kommun.

Under vecka 26 kommer det att råda begränsad framkomlighet på väg 928 vid Sämsjön.

Kvällen/natten mot den 30/6 kommer vägen att vara helt av stäng på grund av reparationsarbeten på bron över Sämsjön på väg 928.

Frågor besvaras av Trafikverkets Gerhard Barrestål 070-5927875 eller entreprenören Svevias Micael Jonsson 070-2280668

Läs mer »


Ändrade öppettider ÅVC:n Fredrika

2017-06-20 den 20 juni 2017 kl 15:49

Torsdag 22/6 är ÅVC:n Fredrika öppen mellan 07.00 - 11.00

Tekniska avd.

Läs mer »


Konsumentvägledaren informerar

2017-06-19 den 19 juni 2017 kl 13:48

Konsumentverket behöver allmänhetens hjälp med att förhindra olyckor vid obemannade hoppborgar.
Ser du några sådana, så fota gärna och skicka in till Konsumentverket.

Ingrid Elebrink                            
Konsumentvägledare

Läs mer »


Åsele kommun söker Teknisk chef

2017-06-15 den 15 juni 2017 kl 07:32

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Läs mer »


Åsele kommun söker Administrativ chef

2017-06-15 den 15 juni 2017 kl 07:15

Åsele kommun söker en Administrativ chef till Intern service

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Läs mer »


Sommarlovsaktiviteter 2017

2017-06-13 den 13 juni 2017 kl 08:19

Alla barn har rätt till en rolig sommar!

Programmet för sommarlovsaktiviteterna 2017 är nu klart.

Föreningar, organisationer och studieförbund har sökt bidrag från kommunen till att genomföra gratis aktiviteter för barn mellan 6-15 år under hela sommaren.

Läs mer »


Åsele kommun söker Ekonomihandläggare

2017-06-08 den 8 juni 2017 kl 07:37

Åsele kommun söker en ekonomihandläggare till försörjningsstöd

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Läs mer »


Hembygdsområdet sommaren 2017

2017-06-07 den 7 juni 2017 kl 15:14

För bokningar av kaffestugan och bagarstugan kontakta Britt-Eva Johansson 070 - 716 66 92

För bokningar av guidning kontakta turistbyrån 0941 - 140 78

På turistbyrån finns försäljning av Åselesmycket och Jägerlappen

Läs mer »


SLAMTÖMNING AV ENSKILDA SLAMBRUNNAR

2017-06-07 den 7 juni 2017 kl 10:59

De brunnar som tömdes år 2016 kommer utan särskild anmälan att tömmas även i år.
Dock måste eventuellt nytillkomna fastighetsägare/brukare anmäla att de vill ha tömning.
Gör detta till telefon 0941 – 140 46, eller lastbilen på telefonnummer 070 – 288 03 91.

Enligt föreskrifter om avfallshantering, antagen av kommunfullmäktige
2002-09-30 § 40 skall slambrunnar till åretruntboenden tömmas en gång per år.

TÖMNINGSPERIOD.

Tömningsperioden inleds i mitten av juni månad och fortgår tills alla brunnar är tömda.

Läs mer »


Sophämtning vecka 23

2017-06-05 den 5 juni 2017 kl 08:54

Sopbilens körtur går enligt ordinarie schema v 23, alltså även 6/6.

Ställ ut din tunna som vanligt.

Läs mer »


Företagsklimatet i Åsele

2017-06-02 den 2 juni 2017 kl 07:29

Svenskt Näringsliv bjuder in till en frukostträff den 20 juni på Kulturhuset. Där sätts Åseles företagsklimat under luppen.

Läs mer »