"

Händelsearkiv

Inbjudan till öppet möte om livskvalité, flytt och företagande i Åsele

2018-05-22 den 22 maj 2018 kl 14:11

Åsele Kommun samarbetar med Umeå Universitet och institutionen för geografi och ekonomisk historia. De har fått medel för ett forskningsprojekt som handlar om flera saker, bland annat om inflyttning från andra länder och hur det påverkar en plats.

Åsele är en av de orter som tittas närmare på och därför bjuds alla Åselebor in till träffar för att ge sin syn på saker. En träff har tidigare hålls i centrala Åsele och nu bjuds intresserade in till träffar i Fredrika, Gafsele och Varpsjö.

Läs mer »


Lyst Kundtjänst söker Kundtjänstmedarbetare

2018-05-22 den 22 maj 2018 kl 10:15

Lycksele, Storumans och Åsele kommuner ligger i Lapplands inland. Vi erbjuder växlande årstider och goda möjligheter till friluftsliv och bra boende. Tack vare goda kommunikationsmöjligheter kan du ta del av städers puls när du så önskar och samtidigt leva nära naturen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som strävar efter mångfald och jämn könsfördelning i vår organisation. Vår värdegrund bygger på etik och respekt, med ledord som ärlighet, rollfördelning, information och tillgänglighet. Genom samarbete, utbildning och ny teknik samt kompetenta och engagerade medarbetare bygger vi för framtiden. Tillsammans är våra ledare och medarbetare en del av helheten för att ge god service till våra medborgare.

Lycksele, Storumans och Åsele kommuner har en gemensam nämnd Samverkansnämnden LYST med syfte att utveckla samarbete inom olika områden. I LYST-nämndens område ingår bland annat kundtjänst och gemensam telefoni.

Läs mer »


Att skydda sig mot telefonbedrägerier

2018-05-21 den 21 maj 2018 kl 11:24

Många blir idag uppringda av telefonförsäljare och alla är tyvärr inte seriösa utan försöker lura sina kunder.

Klicka vidare för att se en film om hur du kan skydda dig mot bedrägerier av telefonförsäljare.

Läs mer »


Informationsträff om vindkraftsetableringen

2018-05-21 den 21 maj 2018 kl 08:52

Alla intresserade är välkomna på information om vindkraftsbyggnationerna i Blakliden och Fäboberget.

Tid och plats:
Åsele Värdshus, torsdag 24 maj. Fika från kl 14.30 och start på mötet kl 15.

Vattenfall och underleverantörer finns på plats för information och frågor.

Läs mer »


Åsele kommun bjuder in till samråd om kommande skolskjutsupphandling

2018-05-18 den 18 maj 2018 kl 14:16

Torsdag 31 maj kl. 10.00 på Kulturhuset i Åsele
Mötet vänder sig till intresserade entreprenörer för trafik.

Anmäl dig senast måndag 28 maj till yvonne.nordlander@asele.se
Åsele kommun, skolchef Yvonné Nordlander

Läs mer »


Start för en av Sveriges största vindkraftsparker

2018-05-16 den 16 maj 2018 kl 13:13

Nu börjar bygget av vindkraftparken Blakliden/Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 kraftverk och blir, när de tas i drift 2021/22, en av Sveriges största, och Vattenfalls hittills största, vindkraftsparker.

Den totala investeringen uppgår till ca 3,5 miljarder SEK och 60 procent av produktionen är redan såld genom ett 20-årigt avtal med Norsk Hydro.

Läs mer »


Bidrag för att genomföra sommarlovsaktiviteter 2018

2018-05-15 den 15 maj 2018 kl 10:20

Åsele kommun har denna sommar fått medel från Socialstyrelsen för att arrangera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år.  Dessa medel ska användas till att skapa ett roligare sommarlov.

Föreningar/organisationer kan nu söka bidrag från kommunen för att ordna gratis sommarlovsaktiviteter för våra barn och ungdomar inom Åsele kommun.

Läs mer »


Åsele Kommun och Åselehus söker fastighetsskötare

2018-05-14 den 14 maj 2018 kl 12:56

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Åselehus
Åselehus är en stiftelse som äger och förvaltar bostadshus med ca 260 lägenheter, omfattande ca 20 000 m2 inrymda i sedvanliga hyreshus, radhus, tvåfamiljshus och parhus. Företaget äger och förvaltar också fastigheter som innehåller lokaler för stor del av servicen i Åsele.

Läs mer »


Varning för höga flöden

2018-05-09 den 9 maj 2018 kl 16:06

SMHI har utfärdat Varning klass 2 för höga flöden. Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller beräknas att nå dit under de kommande dagarna.

Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av nästa vecka på de flesta håll.
Stora lokala variationer förekommer i samband med variationen i snötäcket.

Klass 2 varningen gäller för stora delar av länet och då också Åsele kommun.

Läs mer »


Risk för gräsbränder

2018-05-09 den 9 maj 2018 kl 16:05

SMHI har utfärdat risk för gräsbrand. Gräsbrandsfaran är stor i snöfria områden.

Riskområdet definieras till Västerbottens läns inland och då också Åsele kommun.

Stor försiktighet skall iakttas vid eldning utomhus.

Läs mer »


Åsele Kommun söker vikarierande Miljöinspektör

2018-05-04 den 4 maj 2018 kl 13:42

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Samhällsbyggnadssektionen sorterar under Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden ansvarar för myndighetsfrågor inom miljö, livsmedel, bygg och räddningstjänst. På miljöenheten har vi en heltidsanställd miljöinspektör som arbetar med miljöskydd och hälsoskydd samt en del naturvård. Livsmedelskontrollen utförs genom samverkan med Lycksele kommun. Nu söker vi dig som vill arbeta hos oss eftersom vår miljöinspektör ska vara tjänstledig.  

Läs mer »


Åsele Kommun söker Byggnadsinspektör

2018-05-04 den 4 maj 2018 kl 07:09

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Miljö- och byggavdelningen handlägger frågor som rör miljö- hälsoskydd, bygglov, översikts- och detaljplanering.

Läs mer »


Åsele Kommun söker Löneassistent

2018-05-03 den 3 maj 2018 kl 07:55

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Vi inom kommunen jobbar för att ge bästa möjliga service. Vill du bli en av oss? Är du på jakt efter ett spännande och utvecklande arbete som löneassistent?

Läs mer »