"

Händelsearkiv

Åsele kommun bjuder in till samråd om kommande skolskjutsupphandling

2018-05-18 den 18 maj 2018 kl 14:16

Onsdag 31 maj kl. 10.00 på Kulturhuset i Åsele
Mötet vänder sig till intresserade entreprenörer för trafik.

Anmäl dig senast måndag 28 maj till yvonne.nordlander@asele.se
Åsele kommun, skolchef Yvonné Nordlander

Läs mer »


Start för en av Sveriges största vindkraftsparker

2018-05-16 den 16 maj 2018 kl 13:13

Nu börjar bygget av vindkraftparken Blakliden/Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 kraftverk och blir, när de tas i drift 2021/22, en av Sveriges största, och Vattenfalls hittills största, vindkraftsparker.

Den totala investeringen uppgår till ca 3,5 miljarder SEK och 60 procent av produktionen är redan såld genom ett 20-årigt avtal med Norsk Hydro.

Läs mer »


Bidrag för att genomföra sommarlovsaktiviteter 2018

2018-05-15 den 15 maj 2018 kl 10:20

Åsele kommun har denna sommar fått medel från Socialstyrelsen för att arrangera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år.  Dessa medel ska användas till att skapa ett roligare sommarlov.

Föreningar/organisationer kan nu söka bidrag från kommunen för att ordna gratis sommarlovsaktiviteter för våra barn och ungdomar inom Åsele kommun.

Läs mer »


Åsele Kommun och Åselehus söker fastighetsskötare

2018-05-14 den 14 maj 2018 kl 12:56

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Åselehus
Åselehus är en stiftelse som äger och förvaltar bostadshus med ca 260 lägenheter, omfattande ca 20 000 m2 inrymda i sedvanliga hyreshus, radhus, tvåfamiljshus och parhus. Företaget äger och förvaltar också fastigheter som innehåller lokaler för stor del av servicen i Åsele.

Läs mer »


Varning för höga flöden

2018-05-09 den 9 maj 2018 kl 16:06

SMHI har utfärdat Varning klass 2 för höga flöden. Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller beräknas att nå dit under de kommande dagarna.

Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av nästa vecka på de flesta håll.
Stora lokala variationer förekommer i samband med variationen i snötäcket.

Klass 2 varningen gäller för stora delar av länet och då också Åsele kommun.

Läs mer »


Risk för gräsbränder

2018-05-09 den 9 maj 2018 kl 16:05

SMHI har utfärdat risk för gräsbrand. Gräsbrandsfaran är stor i snöfria områden.

Riskområdet definieras till Västerbottens läns inland och då också Åsele kommun.

Stor försiktighet skall iakttas vid eldning utomhus.

Läs mer »


Åsele Kommun söker vikarierande Miljöinspektör

2018-05-04 den 4 maj 2018 kl 13:42

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Samhällsbyggnadssektionen sorterar under Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden ansvarar för myndighetsfrågor inom miljö, livsmedel, bygg och räddningstjänst. På miljöenheten har vi en heltidsanställd miljöinspektör som arbetar med miljöskydd och hälsoskydd samt en del naturvård. Livsmedelskontrollen utförs genom samverkan med Lycksele kommun. Nu söker vi dig som vill arbeta hos oss eftersom vår miljöinspektör ska vara tjänstledig.  

Läs mer »


Åsele Kommun söker Byggnadsinspektör

2018-05-04 den 4 maj 2018 kl 07:09

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Miljö- och byggavdelningen handlägger frågor som rör miljö- hälsoskydd, bygglov, översikts- och detaljplanering.

Läs mer »


Åsele Kommun söker Löneassistent

2018-05-03 den 3 maj 2018 kl 07:55

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Vi inom kommunen jobbar för att ge bästa möjliga service. Vill du bli en av oss? Är du på jakt efter ett spännande och utvecklande arbete som löneassistent?

Läs mer »