Tekniska avdelningen informerar

den 7 maj 2017 kl 08:52

VATTENLÄCKA I CENTRALA ÅSELE

Reparationen är nu klar och vattnet är helt påslaget. Åsele samhälle, Söråsele och Norrstrand ska nu ha full tillgång tillgång till vatten.

Det kan finns luft i vattnet och det kan även förekomma rost eller missfärgningar, det försvinner vartefter systemet fylls och spolas igenom och är inget att oroa sig för.