"

200 miljoner extra till kommuner med många nyanlända elever

den 21 december 2015 kl 15:14

46 kommuner som tagit emot många nyanlända barn och ungdomar i förhållande till sitt totala elevantal får dela på 200 miljoner kronor.

Pengarna ska stötta utbildningsverksamheten i kommunen och betalas ut av Skolverket utan ansökan. Åsele kommun är en av kommunerna, läs mera här