"

Informationsträff studie- och yrkesvägledare

den 30 mars 2017 kl 15:30

Är du intresserad av att studera på högskola eller universitet? Under nio torsdagar med start 2 februari bjuder vi in till informationsträffar om campus- och distansstudier mot Mittuniversitetet och Umeå Universitet om studier för relevanta yrken i vår region.

Träffarna sker torsdagseftermiddagar kl 15.30 via videokonferens på Åsele Lärcentrum:

30 mars
Studie och yrkesvägledare: Cecilia Stigedal Stenberg, Umeå universitet.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.