"

Informationsträff Umeå Universitet

den 9 mars 2017 kl 13:39 - den 22 mars 2017 kl 03:00

Välkommen på informationsträff från Umeå Universitet om socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.

Åsele Lärcentrum 21 mars kl 18-20

 

18.00 Allmän information
18.15 Videokonferens med universitet angående socionomutbildningens innehåll och dess upplägg. 
Christin Johansson, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet deltar
18.45 Frågestund
19.00 Videokonferens med universitet angående sjuksköterskeutbildningens innehåll och dess upplägg.
Kerstin Viglund och Karin Nilsson, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet deltar
19.30 Frågestund


Varmt välkomna!

 

 

.