"

Simhallen informerar

den 24 april 2017 kl 09:54

Nytt datum för öppnandet av bassängerna till 8/5.

Välkomna!