"

Försäljning av hyresfastighet, f.d. kommunhus i Fredrika

den 31 oktober 2017 kl 09:31

Åsele kommun erbjuder till försäljning, genom anbud, fastigheten Viska 2:41, Umevägen 8 i Fredrika.
Anbudshandlingar finns att hämta vid kansliet i Åsele Kommunhus eller genom kontakt via mail.

Anbuden skall vara Åsele kommun tillhanda senast 2017-11-05 och märkta med "Viska 2:41". Åsele kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud. Stor vikt läggs vid verksamhetsinriktning.

För information kontakta:
Kjell-Ove Löfvenmark: 0941 - 14045, e-post tekniska@asele.se

Anbuden skickas till:
Åsele Kommun, 919 85 Åsele, e-post administrativa@asele.se