"

Tillgänglighetspris 2017

den 3 januari 2018 kl 06:49

Åsele kommun Tillgänglighetsråd har fått till uppgift att varje år dela ut ett tillgänglighetspris. Första året som priset utdelades var för 2014.

Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska tilldelas priset för 2017. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller organisation som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i Åsele Kommun under 2017. Tänk på att tillgänglighet kan vara bemötande, kunna ta sig in i en lokal, doftfritt, elsanerat, hörslingor mm.

Förslag kan lämnas av personer, föreningar eller organisationer och ska skickas till Åsele kommun, Tillgänglighetsrådet, 919 85  Åsele.

Vi vill ha in Era förslag senast 28 februari 2018.