"

Ta med ditt resekurage!

den 8 januari 2018 kl 15:26

Med anledning av Musikhjälpens tema Barn är inte till salu vill Länsstyrelsen uppmärksamma Resekurage (www.resekurage.se) och Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (www.nmtsverige.se).

Resekurage lanserades under december 2014 och grundar sig på ett uppdrag från regeringen till Länsstyrelsen Stockholm. Syftet är att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. Uppdraget har blivit ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan och hur man kan vara en del av lösningen. Initiativet är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, Polisen, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) samt World Childhood Foundation. Att sprida information om hur man ska gå tillväga om man sett misstänkt sexuell exploatering av barn under resa är en viktig insats, så att du som resenär vet hur du ska agera.

Informationsbroschyr, resetaggar, klistermärken och annat kommer finnas tillgängligt i begränsad upplaga på biblioteket i Åsele och i Fredrika. Besök ditt närmsta bibliotek och gå gärna in på hemsidorna för att lära dig hur du agera i situationer där du tror barn exploateras.