"

Konsumentvägledaren informerar

den 28 mars 2018 kl 07:56

Myndigheter inför klimatindex för bilar.

För att göra det enklare för konsumenter att välja en så klimatmässigt bra bil som möjligt inför Konsumentverket och Energimyndigheten ett klimatindex i den uppgraderade tjänsten bilsvar.se.