"

Dialogmöte

den 16 april 2018 kl 14:32

Inbjudan till öppet möte om livskvalité, flytt och företagande i Åsele.
(Read more for information in english)

Tystnaden, naturen och glesheten i Åsele har attraherat svenska och europeiska familjer att flytta hit. Detta kan kopplas till relativt billigt boende, hus med stora tomtar, frihet och livsstilar kring hundsläde, grönsaksodling och annat. På vilket sätt kan det bidra till ökat företagande? Vad betyder detta för din och Åseles framtid? Inom ramen för ett forskningsprojekt bjuder jag in till dialog om varför just du flyttade hit, varför du bor kvar (eller funderar på att flytta) och vilka möjligheter du ser för företagande, boende och bra livskvalité i Åsele.

Hur vill du att det goda livet i Åsele ser ut om 10 år?

Mötet sker på onsdag 2 maj kl. 18 - 20 i kaffestugan (på hembygdsområdet mitt i Åsele, Stallgatan 2). Under mötet kan vi blanda svenska och engelska som språk. Maila gärna om du kommer och ange hur många ni är, så ordnar jag fika (kaffe, te och biskvier).

Innan sommaren planerar jag liknande möten i Gafsele, Varpsjö och Fredrika. Mer information: Marco Eimermann, Umeå universitet. marco.eimermann@umu.se

 

In English

Invitation: open meeting about quality of life, relocation and entrepreneurship in Åsele.

Quietness, nature and spacious surroundings have attracted Swedish and other European families to move/migrate to Åsele. We can link this with relatively affordable housing, large plots, feelings of freedom and lifestyles around dogsledding, gardening and other activities. How can this contribute to entrepreneurship? What does this mean for your and Åsele’s future? In the context of a research project, I invite you to come and talk about why you moved to Åsele, why you are staying (or thinking of leaving) and what possibilities you see for entrepreneurship, living and quality of life here. What do you think the good life in Åsele should look like in ten years?

The meeting is on Wednesday 2 May from 18 - 20 o’clock in “kaffestugan” (at the “hembygds” area in the middle of Åsele, Stallgatan 2). During the meeting, we can mix Swedish and English as languages. Please send me an e-mail to let me know if you are coming and how many people you will be, so I can arrange coffee, tea and a biscuit.

Before the summer, I am planning similar meetings in Gafsele, Varpsjo and Fredrika. More information: Marco Eimermann, Umeå University. marco.eimermann@umu.se