"

Varning för höga flöden

den 9 maj 2018 kl 16:06

SMHI har utfärdat Varning klass 2 för höga flöden. Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller beräknas att nå dit under de kommande dagarna.

Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av nästa vecka på de flesta håll.
Stora lokala variationer förekommer i samband med variationen i snötäcket.

Klass 2 varningen gäller för stora delar av länet och då också Åsele kommun.

Definition för Varning klass 2 mycket höga flöden:

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.


Bra att tänka på!

Bor du vid ett vattendrag som riskerar eller tidigare brukar ha svämmats över? - då påminner vi om att ni ska hålla koll på läget och se över er beredskap.

  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Säkra lösa föremål, exempelvis båtar, bryggor och flottar.
  • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.


Bra sida att följa

SMHI har en bra kartfunktion där man kan följa vattennivåerna.
Det går att kontrollera läget precis där man bor.