"

Risk för gräsbränder

den 9 maj 2018 kl 16:05

SMHI har utfärdat risk för gräsbrand. Gräsbrandsfaran är stor i snöfria områden.

Riskområdet definieras till Västerbottens läns inland och då också Åsele kommun.

Stor försiktighet skall iakttas vid eldning utomhus.