"

Krisberedskapsveckan 2018

den 28 maj 2018 kl 09:21

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Varje år genomför MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna en nationell krisberedskapskampanj för att uppmärksamma alla på sin egen beredskap om vi hamnar i kris. 2018 pågår kampanjen den 28 maj - 3 juni.

Kris kan innebära till exempel översvämningar, långa strömavbrott och extremt väder som försvårar kommunikationerna. Hur redo är du om det händer?

Se länsstyelsens film om hur du förbereder dig med att ha en färdig krislåda hemma:

 

Under våren har länsstyrelsen skicka ut information till månaga hushåll och det finns på flera allmäna platser (t.ex. biblioteken) att hämta informationsmaterial om krisberedskap samt broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Läs mer om krisberedskapsveckan hos

Länsstyrelsen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap