"

ELDNINGSFÖRBUD

den 28 maj 2018 kl 14:24

Med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 5 meddelas följande: Från och med måndag 2018-05-28 kl. 15.00 råder eldningsförbud i följande områden:
- Dorotea kommun
- Vilhelmina kommun
- Åsele kommun

Beslutet innebär att det råder förbud mot all form eldning utomhus med undantag för grillning på i förväg iordningställda grillplatser och utegrillar
som står på ben eller inte är i direkt kontakt med marken.

Den som avser att utföra hygges- eller naturvårdbränningar ska i god tid ansöka om dispens från eldningsförbudet.
Godkända anmälda hygges/naturvårdsbränningar är undantagna detta eldningsförbud.

Eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

 

Räddningscheferna i Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner.
Information kan erhållas av Räddningschef i beredskap på 0940-14605.