Välkommen till Åsele kommun

 • Åsele kommun söker Teknisk Ingenjör

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Information om avstängning av bro

  Trafikverket informerar om följande underhållsarbete i Åsele kommun.

  Under vecka 26 kommer det att råda begränsad framkomlighet på väg 928 vid Sämsjön.

  Kvällen/natten mot den 30/6 kommer vägen att vara helt av stäng på grund av reparationsarbeten på bron över Sämsjön på väg 928.

  Frågor besvaras av Trafikverkets Gerhard Barrestål 070-5927875 eller entreprenören Svevias Micael Jonsson 070-2280668
 • Konsumentvägledaren informerar

  Konsumentverket behöver allmänhetens hjälp med att förhindra olyckor vid obemannade hoppborgar.
  Ser du några sådana, så fota gärna och skicka in till Konsumentverket.

  Ingrid Elebrink                            
  Konsumentvägledare
 • Åsele kommun söker Teknisk chef

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

 • Åsele kommun söker Administrativ chef

  Åsele kommun söker en Administrativ chef till Intern service

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Sommarlovsaktiviteter 2017

  Alla barn har rätt till en rolig sommar!

  Programmet för sommarlovsaktiviteterna 2017 är nu klart.

  Föreningar, organisationer och studieförbund har sökt bidrag från kommunen till att genomföra gratis aktiviteter för barn mellan 6-15 år under hela sommaren.
 • Åsele kommun söker Ekonomihandläggare

  Åsele kommun söker en ekonomihandläggare till försörjningsstöd

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Hembygdsområdet sommaren 2017

  För bokningar av kaffestugan och bagarstugan kontakta Britt-Eva Johansson 070 - 716 66 92

  För bokningar av guidning kontakta turistbyrån 0941 - 140 78

  På turistbyrån finns försäljning av Åselesmycket och Jägerlappen
 • SLAMTÖMNING AV ENSKILDA SLAMBRUNNAR

  De brunnar som tömdes år 2016 kommer utan särskild anmälan att tömmas även i år.
  Dock måste eventuellt nytillkomna fastighetsägare/brukare anmäla att de vill ha tömning.
  Gör detta till telefon 0941 – 140 46, eller lastbilen på telefonnummer 070 – 288 03 91.

  Enligt föreskrifter om avfallshantering, antagen av kommunfullmäktige
  2002-09-30 § 40 skall slambrunnar till åretruntboenden tömmas en gång per år.

  TÖMNINGSPERIOD.

  Tömningsperioden inleds i mitten av juni månad och fortgår tills alla brunnar är tömda.
 • Konsumentvägledaren informerar

  De flesta buss- och tågbolag gör fel om ersättning.

  Om bussen eller tåget är försenat kan du ha rätt att kräva ersättning. Men de flesta bolag har fel eller otillräcklig information om rättigheterna på sina webbplatser. Det visar Konsumentverkets granskning.