"

Välkommen till Åsele kommun

 • Nya rutiner vid hämtning av hushållssopor

  I slutet av juni början juli 2018 töms samtliga sopkärl i Åsele kommun med ett sidlastande fordon. Bytet av fordon innebär en effektivare hantering av sopkärlen, men framförallt, en ökad säkerhet för renhållningsarbetarna.

  Bytet av hämtningsfordon innebär i praktiken att hämtningsfordonet kör upp jämsides med sopkärlet och tömmer det via en lyftarm som är monterad på höger sida av fordonet.

  Du som abonnent behöver därför säkerställa att hämtningsfordonets lyftarm kan komma åt ditt kärl. Det gör du på följande sätt:
 • Eldningsförbudet upphör

  Räddningschefen i Åsele kommun har beslutat att häva det rådande eldningsförbudet i Åsele kommun från och med 180615 kl. 14:00.

  Räddningstjänsten uppmanar ändå till stor försiktighet vid all eldning utomhus, då det lokalt fortfarande finns områden som har stor spridningsrisk med anledning av långvarig torka.

  Se till att ha släckutrustning nära till hands även om du eldar i liten omfattning.
  Lämna aldrig en eld obevakad och släck ordentligt när du är klar.
 • Åsele kommun söker sommarvikarie Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Alla barn har rätt till en rolig sommar!

  Programmet för sommarlovsaktiviteterna 2018 är nu klart.
  Föreningar, organisationer och studieförbund har sökt bidrag från Åsele kommun för att genomföra gratis aktiviteter för barn mellan 6-15 år under hela sommaren.
 • Åsele kommun söker Deltidsbrandmän till räddningstjänsten Åsele/Fredrika

  Arbetsuppgifter
  Arbete som brandman inom Åsele eller Fredrika räddningstjänst med arbetsuppgifter som sträcker sig över ett brett område. Focus ligger på att hjälpa andra som hamnat i svårigheter i samband med olyckor av olika typer.
 • Besök av länsstyrelsen

  Ledningsgruppen från länsstyrelsen träffade tjänstemännens ledningsgrupp i Åsele kommun, måndag 28 maj. Det var en kreativ dag med många tankar och idéer med utbyte av erfarenheter. Under dagen samtalades bland annat om hur vi ska fortsätta utveckla vårt goda samarbete.
 • ELDNINGSFÖRBUD

  Med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 5 meddelas följande: Från och med måndag 2018-05-28 kl. 15.00 råder eldningsförbud i följande områden:
  - Dorotea kommun
  - Vilhelmina kommun
  - Åsele kommun