"

Kontakta Åsele kommun

Här finns adresser och telefonnummer om du behöver kontakta kommunen.

Post, e-post eller fax som kommer till kommunen blir en allmän handling som
registreras och sparas i vårt diarium.
Post till kommunen kan du posta i brevlådan till höger om entrén på Vasagatan 5.

Postadress:        Besöksadress:       
Åsele kommun Kommunhuset
919 85 Åsele
Vasagatan 5
   
Faktureringsadress:  
Åsele kommun OBS: På fakturan skall det alltid
Fakturamottagningen anges en obligatorisk referenskod. 
919 85 Åsele Referenskoden får du av beställaren. 
   
Telnr: 0941 - 140 00
Faxnr: 0941 - 140 01
Telefonlista  
   
E-post kommunen:     kommun@asele.se     
   
Förvaltningsadresser:   administrativa@asele.se 
  bou@asele.se
  turismfritid@asele.se
  miljobygg@asele.se
  sociala@asele.se
  tekniska@asele.se
   
   
E-post boende: stiftelsen.aselehus@asele.se
   
E-post kultur: asa.persson@asele.se  
   
E-post näringsliv / ÅNS: robert.borgen@asele.se
   
E-post turism: turistinfo@asele.se
   
E-post Åsele Marknad:     info@aselemarknad.se
   
E-post till anställda på kommunen:   fornamn.efternamn@asele.se
   
   
Kommunalråd Kommunchef
Linnea Lindberg (Åselepartiet) Nils-Petter Grenholm
Tel: 0941 - 140 08 Tel: 0941 - 140 41
Mobil: 073 - 072 58 30 Mobil: 072 - 246 01 40
E-post: administrativa@asele.se    E-post: administrativa@asele.se