Omsorg och stöd

Alla människor kan någon gång i livet behöva stöd och hjälp för att klara av vardagen. Här kan du läsa om den stöd och service som Åsele kommun kan erbjuda sina innevånare.

Det kan handla om hjälp och rådgivning vid konflikter i familjen, ekonomiska svårigheter, oro för barn och ungdomar eller andra sociala problem.
Här kan du få information och hjälp med beställning av färdtjänst, faderskapserkännande, avgifter, fakturor och mycket annat.

Du kan även hitta information angående -- blomkrans-w178.jpg

 • Handikappomsorg
 • Individ- och familjeomsorg
 • Äldreomsorg

Nyheter

 • Tillgänglighetspris 2016

  Åsele kommun Tillgänglighetsråd har fått till uppgift att varje år dela ut ett tillgänglighetspris. Första året som priset utdelades var för 2014.

  Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska tilldelas priset för 2016. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller organisation som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i Åsele Kommun under 2016. Tänk på att tillgänglighet kan vara bemötande, kunna ta sig in i en lokal, doftfritt, elsanerat, hörslingor mm.
 • Julmeny 2016-2017

  En riktigt God Jul & Gott Nytt 2017 önskar vi i köket våra gäster.

  Följ oss på instagram@kostverksamhetenasele
 • Information kring förändringar på Åseborg

  Efter uppfräschning och viss ombyggnation på Svalan började boende flytta in under sommaren och hösten 2015.
  Samtidigt påbörjades tömning av Bofinkens tre plan om tjugo lägenheter, med flytt över till bl.a. Svalans nya boende med tolv lägenheter. Vid den tidpunkten följde all personal från Bofinken med över till Svalan.