"

Översätt med Google Translate!

Translate the site with Google Translate!
Select your language in the drop down menu to the left.

Om Google Översätt:

Vi har valt att använda Googles översättningsfunktion på denna webbplats.

Googles funktion översätter hela webbplatsen till valfritt språk på några sekunder.

Man måste ändå komma ihåg att översättningen görs av en maskin och inte av en människa. Det betyder att man aldrig kan förvänta sig en översättning som är korrekt till 100%.

Ibland kan det få till följd att översättningen blir felaktig och till och med komisk.

Det finns en funktion inbyggd i Google Översätt för att förbättra översättningen:

  • möjligheten för användare att själv föreslå en bättre översättning eller formulering.

Peka på den text som du anser är felaktigt översatt. Då visas ett fönster med länken "föreslå en bättre översättning" där du själv kan skriva det som du anser vara en korrekt översättning.

Den här principen att bjuda in användarna att aktivt bidra till resultatet känns igen från andra företeelser på Internet som t ex Wikipedia.

Aktiv medverkan av användare är en del av idéerna i det som kallas Web 2.0, samlingsnamnet som används om de nya sätten att använda Internet för ökad användarnytta och delaktighet.