"

Region Västerbotten

Region Västerbotten är ett kommunalförbund som ägs av länets 15 kommuner tillsammans med Västerbottens Läns Landsting. Region Västerbotten har det regionala tillväxtansvaret och fördelar regionala projektmedel samt andra stöd av mindre slag. Regionförbundet driver också ett antal egna projekt och insatser som hela länet berörs av. 

Regionala projektmedel
Regionalt tillväxtansvariga organisationer i landet får statliga medel att fördela till olika tillväxprojekt. Vilka projekt som prioriteras i Västerbotten styrs av den Regionala Utvecklingsstrategin för 2014-2020, ofta kallad för RUS. De regionala projektmedlen används i hög grad till att medfinansiera projekt inom EU:s strukturfonder. 

Projekt kan sökas av organisationer, kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, kommunala samverkanskorgan, myndigheter, universitet och högskolor, föreningar med flera. 
De regionala projektmedlen kan finansiera maximalt 50 % av projektets kostnader.

Läs mer:

Region Västerbotten

Regionl Utvecklingsstrategi 2014-2020

 

.

Senast uppdaterad: 2016-02-04
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson