Skola och utbildning

Asylsökande barn

Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. Kommunen ansvarar för att ge asylsökande barn som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning.

Barnet bör få börja senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Migrationsverket kan på föräldrarnas uppdrag informera kommunen om att en familj bor där.

Kommunen har rätt till statlig ersättning för asylsökande barn i skola eller förskola.

Källa: Migrationsverket

 

Samhällsorientering

Nyanlända invandrare som får uppehållstillstånd i kommunen har rätt till undervisning i samhällsorientering. Eftersom undervisningen ska ske på hemspråk samarbetar Åsele med Vilhelmina kommun och ger därför undervisningen på distans via videokonferens.

 

Svenska för invandrare (SFI)

Invandrare och flyktingar som har uppehållstillstånd får genom undervisning i SFI möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardagsliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv.

Kursen skall förbereda för en vid och varierande språkanvändning.
Den studerande börjar sina studier på den språkliga nivå som bestäms av förkunskaperna och avslutar dem när målen har uppnåtts.

Rätt att delta i studierna har personer som är

  • Bosatta (folkbokförda) i Åsele kommun
  • Är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska motsvarande slutbetyg från kurs D

 

Läs mer om Svenska för Invandrare i Åsele här.

.


Senast uppdaterad: 2016-01-12
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson