Flyktingmottagande i Åsele

Åsele har ett stort flyktingmottagande. Kommunen har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn, det finns plats för 47 ungdomar varav ca 32 platser ska vara för ungdomar under asyl. Utöver dem har kommunen avtal med Länsstyrelsen om 20 platser för vuxna flyktingar och familjer. 

Ensamkommande flyktingbarn

Åsele kommun har upphandlat boende och tillsyn av barnen av företaget Frösunda AB. Barnen läser språkintroduktion i Vilhelmina eller Lycksele och om de hinner läsa färdigt detta innan de fyller 20 börjar de vanlig svensk gymnasieskola. Hinner de fylla 20 år finns möjligheterna med folkhögskola eller vanlig komvuxutbildning. 

I Åsele finns också Åsele Gård AB, ett privat företag som driver HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. De tar emot barn från andra kommuner i Sverige som inte kan ordna tillräckligt med boende i sina kommuner.

Vuxna och familjer

Vuxna flyktingar och familjer kan vara kvotflykting (som redan har uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige) eller tidigare asylsökande som fått upphållstillstånd och därefter blir anvisade en boendeort av Arbetsförmedlingen. 

Migrationsverket skickar en förfrågan till kommunen om nya placeringar, kommunen ska då undersöka vilka lämpliga bostäder som finns. När flyktingarna kommer sker kontakter med Skatteverket för att folkbokföra dem i kommunen samt de första kontakterna med Arbetsförmedlingen. 

Barnen får börja i en förberedelseklass i skolan för att lära sig svenska och går sedan in i ordinarie grundskola. Vuxna flyktingar läser SFI (svenska för invandrare) och erbjuds undervisning i samhällsorientering, vilken de har rätt att få på sitt eget språk. Idag har Åsele ett samarbete med Vilhemina kommun där våra flyktingar får ta del av deras undervisning, antingen på plats i Vilhelmina eller via distansteknik. 

I Åsele finns också ett privat asylboende på Wärdshuset som drivs av Jokarjo AB. De har avtal med Migrationsverket om asylboende för vuxna och familjer. Där finns plats för max 280 personer.

 

 

.

Senast uppdaterad: 2016-01-12
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson