"

Digital anslagstavla

Detta är Åsele kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.