"

Elevhälsovård

Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja eleven mot utbildningens mål. Elevhälsan ska arbeta för en hälsofrämjande skolutveckling samt präglas av ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, pyskologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska
Skolsköterskan tjänstgör måndag, onsdag, torsdag.

Skolläkare
Skolläkaren träffas på skolan i samband med elevers obligatoriska undersökningar.

Skolpsykolog
Rova & Sjögren Psykologi AB

Skolkurator
Skolkurator träffas måndag-torsdag.

Senast uppdaterad: 2018-01-12
Uppdaterad av: Stefan Persson