"

Faderskap/Föräldraskap

När ett barn föds och mamman inte är gift, måste -- baby.JPG
faderskapet formellt fastställas.

Att fastställa faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv.
Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin identitet.

Fastställt faderskap innebär också att barnets far har rätt att vara vårdnadshavare och har rätt till umgänge med sitt barn.

Om mamman som föder barnet är gift fastställs hennes make som far.

Är mamman ogift skickar skatteverket meddelande om att ett barn fötts till sociala avdelningen i kommunen.
Socialkontoret tar kontakt med barnets mor och bestämmer en tid då båda föräldrarna har möjlighet att skriva under faderskapsbekräftelsen. Pappan ska bekräfta att han är fadern och mamman godkänner honom som far till barnet.

När bekräftelsen är underskriven skickas detta till skatteverket och efter detta kan man välja att barnet får faderns efternamn. Man kan också anmäla gemensam vårdnad eftersom mamman automatiskt är ensam vårdadshavare om man inte är gift.