"

Psykisk ohälsa

 

Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas av psykisk ohälsa.

I denna guide kan du hitta information om verksamheter i Åsele som stödjer, hjälper och underlättar för den som drabbats av psykisk ohälsa.

Här finns telefonnummer, adresser och hemsidor som kan vara bra att ha när man behöver stöd.

Har du drabbats av psykisk ohälsa är det viktigt att du tar de kontakter som är nödvändiga. Du kan få stöd och hjälp i olika former för akut lindring, återhämtning och rehabilitering.

Denna guide riktar sig främst till vuxna som drabbats av psykisk ohälsa, men kan också vara till hjälp för anhöriga, närstående och andra som söker information.

Guiden finns tillgänglig här på Internet på Åsele kommuns hemsida Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa den kan även nås via landstingets hemsida http://www.vll.se/


När en vuxen i familjen inte mår bra

Närstående till barn som har psykisk ohälsa

Föräldraskap och psykisk ohälsa

Att må dåligt när man är barn eller ung

Patient- och närståendeföreningar psykisk hälsa

 

 

 

Senast uppdaterad: 2013-09-30
Uppdaterad av: Inger Olofsson