"

Boendestöd

Du som bor i egen bostad kan få stöd och hjälp med boendestöd i ditt hem. Det kan till exempel vara att klara hemsysslor och att uträtta ärenden. Boendehandledarna kan också hjälpa till vid kontakt med myndigheter i samhället eller med socialsamvaro för att bryta ensamhet. Om du ringer till socialkontoret så får du prata med en handläggare som kan berätta mera om boendestöd och om socialtjänstens övriga insatser.