"

Dödsboanmälan

-- Ros vit.JPG
Under vissa förutsättningar kan en dödsboanmälan från socialnämnden ersätta en bouppteckningshandling. Så är fallet om det inte finns någon fastighet eller tomträtt i dödsboet och om tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.
Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.
Kontakta socialförvaltningen i den kommun där den avlidne var bosatt.