"

Hemtjänst

Hemtjänsten arbetar för att man ska kunna
leva ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar. Det kan t ex bestå av:

 • Omvårdnad
 • Trygghetslarm
 • Matdistribution
 • Avlastning i hemmet/korttidsplats
 • Dagverksamhet
 • Färdtjänst/riksfärdtjänst
 • 

Personal

I hemtjänsten arbetar enhetschef, undersköterskor och vårdbiträden. Heminstruktören hjälper syn- och hörselskadade att lösa praktiska problem i hemmet orsakade av handikappet.

Landstinget ansvarar för:

 • Medicinska insatser
 • Hjälpmedel
 • Ansökan om bostadsanpassning
 • Individuell träning
 • 

Vår målsättning

 • Att erbjuda en attraktiv verksamhet för både brukare och personal
 • Att ge god omvårdnad så att brukarna får ett tryggt och tillitsfullt boende i det egna hemmet
 • Att ha kompetent och yrkesskicklig personal dygnet runt

Ansökan om hemtjänst behovsprövas av biståndshandläggaren. Alla insatser som beviljas är avgiftsbelagda och regleras av maxtaxan.

Senast uppdaterad: 2011-12-29
Uppdaterad av: Inger Olofsson