"

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan sökas när man ska göra en resa till en ort utanför kommungränsen. Man söker för varje gång man ska göra en resa. Ansökningsblankett finns på socialas kansli.

För att beviljas riksfärdtjänst ska man ha ett stort och varaktigt funktionshinder som gör att man måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Det innebär t ex att man inte klarar av att åka buss. Funktionshindret måste bestå minst 6 mån. För att kunna söka ska man vara folkbokförd i kommunen.

Det är viktigt att en ansökan om riksfärdtjänst görs i god tid innan resan ska äga rum.
Ansökan ska ske minst två veckor innan.

Senast uppdaterad: 2017-03-27
Uppdaterad av: Inger Olofsson