"

Duvan


Duvan i Fredrika består av 13 lägenheter,
1:or och 2:or, varav en för korttidsboende.
Det finns även dagverksamhet och mottagning för fotvård.
De boende har eget kontrakt på sin lägenhet och därmed möjlighet att söka bostadsbidrag. Boende på Duvan har även eget elabonnemang,  vilket innebär att man själv ansvarar för avläsning vid in- och utflyttning. 
Man möblerar själv sin lägenhet och ordnar med hemförsäkring. Kommunen ansvarar inte för den boendes tillhörigheter.


Personalen
består av enhetschef, undersköterskor och vårdbiträden. Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå.


Vår målsättning

  • Att erbjuda en attraktiv miljö för både boende och personal
  • Att ge god omvårdnad så de boende får ett tryggt och tillitsfullt boende
  • Att ha kompetent och yrkesskicklig bemanning dygnet runt


Kontaktmannaskap

Varje permanent boende har en kontaktperson i personalgruppen, som de anhöriga i första hand kan vända sig till. Det kan gälla individuell vårdplan, ekonomi, läkarkontakt eller andra privata angelägenheter.

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2011-12-29
Uppdaterad av: Inger Olofsson