"

Pensionärsråd 2015 - 2018

Ordinarie ledamöter
Namn Tillhörighet   Uppdrag
Sylvia Samuelsson        Kommunstyrelsen   Ordförande  
Peter Lindström Kommunstyrelsen  Ledamot
Stig Danielsson    Kommunal
pensionärerna
Ledamot
Stefan Åhlin SPF Ledamot 
Viviann Byström Åsele PRO Ledamot

Suppleanter
Namn Tillhörighet  Uppdrag   
Margareta Johansson   Kommunstyrelsen  Ersättare      
Malin Eriksson Kommunal
pensionärerna
Ersättare
Gunnel Linné SPF  Ersättare
Tommy Danielsson Kommunstyrelsen Ersättare
Birgitta Jacobsson Åsele PRO Ersättare
 
 

Senast uppdaterad: 2016-09-14
Uppdaterad av: Inger Olofsson