"

Ledamöter Tillgänglighetsrådet

Ordinarie ledamöter
Namn Tillhörighet   Uppdrag
Margareta Johansson Kommunstyrelsen  Ordförande
Urban Lindström Kommunstyrelsen  Ledamot 
Sören Skoglund  HLF Vice ordf.
Maj Jonsson Reumatikerna Ledamot
Gunnilla Abrahamsson  Astma-Allergi Ledamot
Stig Danielsson Hörsel Ledamot
Karin Morén-Almroth Diabetes Ledamot
Vakant  NHR Ledamot
Suppleanter
Namn Tillhörighet  Uppdrag   
Linnea Lindberg      Kommunstyrelsen  Ersättare
Gunnel Jonsson            Kommunstyrelsen Ersättare
 
 

Senast uppdaterad: 2017-12-13
Uppdaterad av: Inger Olofsson