Aktuellt om flyktingsituationen

På den här sidan samlar vi information om den aktuella flyktingsituationen. Vi vill vara tydlig med att vi samarbetar med myndigheter, organisationer och andra kommuner för ge en samlad bild och det innebär att vi inte "äger" all information utan i vissa fall förmedlar information. 

Mer information:

 

Aktuell information

Migrationsverkets nyhetssida

2016-04-04
Sedan första april i år gäller en ny anvisningsmodell för ensamkommande flyktingbarn, den ska ge en jämnare fördelning mellan landets kommuner. Åsele ska enligt denna modell ta emot 1‰ av de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Läs mer hos Migrationsverket.

2016-02-24
Åsele Kommun, har liksom alla andra kommuner, fått statliga pengar för att jobba med integration av flyktingar. Åseles föreningar och andra grupper kan nu söka pengar för att arbeta med integration i sina verksamheter. Ansökningar görs löpande och ska innehålla en beskrivning av vad man vill göra och en kostnadsberäkning. Ansökningarna skickas till Turism/Fritid, 91985 Åsele eller via mail till sylve.holmgren(at)asele.se. För mer info, kontakta Sylve på 0941-140 28.

2016-01-07
Åsele kommun tecknar nytt avtal med Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ökat antalet platser från 21, varav 7 asylplatser, till 47 varav 32 asylplatser. 

2015-11-27
Rädda barnen öppnar en särskild hjälptelefon för ensamkommande barn (0200-778820) som ger hjälp och stöd på tre språk: arabiska, engelska och dari.
. 
2015-11-16 
Lägesrapport över flyktingsituationen i Åsele hösten 2015.

 

 

 

.

Senast uppdaterad: 2016-06-13
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson