"

Boendeformer för asylsökande

Ett av Migrationsverkets uppdrag är att erbjuda boende för alla som söker asyl i Sverige. En asylsökande kan också välja att bo hos vänner eller släktingar under väntetiden.

Migrationsverket vill i första hand erbjuda boende i lägenheter men de hyr och upphandlar även tillfälliga boendeplatser på vandrarhem, stugbyar och andra anläggningar. När det gäller boende för asylsökande har Migrationsverket avtal med den som hyr ut eller driver boendet, men det krävs inget särskilt avtal med kommunen.

Familjer får så långt det är möjligt egna lägenheter medan ensamstående delar lägenhet.

Migrationsverket erbjuder endast boende till asylsökande. En person som får uppehållstillstånd ska bosätta sig i en kommun.

Migrationsverkets behov av boende för asylsökande påverkas av antalet personer som söker asyl i Sverige. Just nu är det färre personer som behöver ett boende än antalet boenden som myndigheten har tillgängligt - därför pågår en avveckling av boenden som tidigare har upphandlats.

Asylboendet på Åsele Wärdshus är ett exempel på ett boende som avvecklats p.g.a. dessa omständigheter.

Migrationsverket har främst behov av boende i hyreslägenheter med eget hushåll.  De hyr lägenheter av juridiska personer (exempelvis aktiebolag, handelsbolag och stiftelser) men inte av privatpersoner.

Hösten/vintern 2017 är det ca 90 personer som bor i Åsele kommun i Migrationsverkets regi eller hos släktingar/vänner (statistikuppgift från Migrationsverket). Dessa personer är asylsökande eller väntar på hjälp med bosättning/anvisning till en kommun i Sverige.

Senast uppdaterad: 2017-11-17
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson