Hur kan jag hjälpa till?

Som Åselebo finns det flera sätt att hjälpa till för att ge våra flyktingar ett bra mottagande.

Språk- och målarcaféer
Biblioteket i Åsele arrangerar regelbundet språkcafé, jämna veckor 13.00 - 17.00 dit alla är välkomna. Syftet med caféet är både att hjälpa till med språkinlärningen och den sociala samvaron. Se annonser för när nästa café arrangeras.

Kulturhuset arrangerar målarcafé där alla är välkomna varje torsdag kl 9.00 - 11.00 och 14.00 - 16.00.

God man
Alla ensamkommande flyktingbarn tilldelas en god man som är deras ombud i personliga, ekonomiska och rättliga angelägenheter och därmed hjälpa barnet till en bra start i Sverige tills dess att de fyllt 18 år.
Läs mer hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om gode män.

Särskilt förordnad vårdnadshavare
När ett ensamkommande flyktingbarn fått uppehållstillstånd tilldelar socialtjänsten i den kommune barnet är folkbokfört en särskilt förordnad vårdnadshavare. Denne har som uppgift att se att barnets behov är uppfyllda inklusive behov av omsorrg och trygghet. 
Läs mer hos SKL om särskilt förordnad vårdnadshavare

Familjehem
Om de ensamkommande flyktingbarnen har behov som inte kan tillgodoses på ett HVB-hem kan de till tilldelas ett familjehem där de vuxna tar över föräldraransvaret. För att säkerställa barnets bästa gör en utredning på familjen så att de är lämpliga och passar tillsammans med barnet.
Läs mer om familjehem

 

I Åsele finns behov av gode män, särskilt förordnade vårdnadshavare och familjeem. Är du intresserad av något av dessa uppdrag, ta kontakt med överförmyndare. 

Mer information och kontaktuppgifter finns här.

 

 

.

Senast uppdaterad: 2016-06-30
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson