"

Värmepumpar

Installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme från mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till kommunen. I Åsele kommun ska anmälan ske till miljö- och byggnämnden. Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla.

Syftet med anmälan är att nämnden ska få kännedom om var anläggningarna finns för att kunna se på eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder tas.

I vår handläggning tar vi hänsyn till vart du placerat din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda. Främst för att förebygga risken för läckage till grundvatten eller luft, men också för att förebygga att olika värmepumpar tar värme ifrån varandra.


Anmälan

Fyll i anmälningsblanketten och kom ihåg att bifoga de handlingar som beskrivs på blanketten. Blanketten kan du hämta här på hemsidan eller på kommunhuset. För handläggningen uttas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige, avgiften är f.n. 1 095 kr.