"

Animaliska biprodukter

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt.

De delar av djuret som inte ska användas till matlagning, djurfoder eller gödselmedel räknas som slaktavfall. De delar av djuret som blir över efter styckning och tillagning i köket är hushållssopor.

Avfall som uppstår vid slakt ska skickas iväg med Svensk Lantbrukstjänst som är godkänd transportör och som transporterar till en godkänd anläggning för destruktion. I Åsele kommun får man gräva ned döda djur av alla djurslag och biprodukter från hemslakt. Man måste dock följa kommunens anvisningar och EU-lagstiftningens krav på nedgrävning. Observera att djur som misstänks ha en epizootisk sjukdom (till exempel mul- och klövsjuka, svinpest, eller mjältbrand) inte får grävas ner. Kontakta istället i första hand din veterinär.

Vilda djur
Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion såvida de inte misstänks för att bära en smittsam sjukdom. I sådana fall ska Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas. Slaktavfall från vilda djur får ligga på fallplatsen i skogen, gärna långt in i skogen för att inte locka in rovdjur till bebyggelsen. Slaktavfallet får inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer.

Sällskapsdjur och hästar
Döda sällskapsdjur och hästar får grävas ned. Minigris och dvärgget räknas här som sällskapsdjur. Viktigt att tänka på är att djuret läggs på ett sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp avfallet. För nedgrävning av häst ska du följa kommunens anvisningar och EU-lagstiftningens krav på nedgrävning, kontakta därför alltid miljökontoret om du vill gräva ner
en häst.

Mer information angående hantering av animaliska biprodukter finns att hitta på Jordbruksverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2016-02-11
Uppdaterad av: Inger Olofsson