"

Tobak

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn över rökfria miljöer enligt tobakslagen (1993:581). Målet med tillsynen är att tillse att rökförbudet i offentliga lokaler efterlevs och därmed minska risken för skador och olägenheter i samhället.